ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

191126-barman-aggelia
0

Οι όροι αμοιβής και εργασίας όσων εργάζονται στα ξενοδοχεία της Ελλάδας: oroi_amoivis_ergasias

Αναλυτικά,

Στο πρώτο άρθρο αναφέρεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής

Στο δεύτερο άρθρο αναφέρονται οι κατηγορίες μισθωτών

Στο τρίτο άρθρο καταγράφονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα ημερομίσθια

Στο τέταρτο άρθρο βρίσκονται τα επιδόματα

Στο πέμπτο άρθρο καταγράφεται ο χρόνος εργασίας

Στο έκτο άρθρο αναφέρεται η επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολούμενων – προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολούμενων

Στο έβδομο άρθρο καταγράφονται οι λοιπές ρυθμίσεις

Στο όγδοο άρθρο αναφέρεται η αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Στο ένατο άρθρο καταγράφεται η κωδικοποίηση προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων

Μισθολογικοί Πίνακες – Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων: 

Μισθολογικοί Πίνακες 2023: mis_epis_21-23

Μισθολογικοί Πίνακες 2019-2021: misth._epis_2019

Μισθολογικοί Πίνακες 2018: misth._epis_2018_copy

Μισθολογικοί Πίνακες 2016: mis_ep_2016

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας για την 6η μέρα της εβδομάδας: