Μισθος – Αδειες – Συμβαση – Επιδοματα – Υπερωριες εργαζομενων

μισθος
0

ΜΙΣΘΟΣ

Ο μισθός καθορίζεται από την σύμβαση του εργαζόμενου, τον μισθό, τα δώρα και τα επιδόματα, τις άδειες και τις υπερωρίες.

Η Σύμβαση Εργασίας είναι μια συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Ο μισθός που είναι μικτός υπολογίζεται

  • κάθε μήνα, όταν πρόκειται για πλήρη απασχόληση
  • ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο, όταν πρόκειται για ευέλικτη απασχόληση

Πλήρης Απασχόληση σημαίνει 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, 5ημερη ή 6ήμερη

Ευέλικτη Απασχόληση θεωρείται όταν οι μέρες ή οι ώρες εργασίας είναι λιγότερες της Πλήρης απασχόλησης.

 

ΑΔΕΙΕΣ

Οι άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος είναι 1,6 τον μήνα και η πληρωμή γίνεται κανονικά. Αν η εργασία είναι μαύρη τότε οι μέρες άδειες δεν θα πληρωθούν.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση εργασίας αποτελεί ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

Ο εργαζόμενος δουλεύει για τον εργοδότη του και ο εργοδότης υποχρεούται να τον αμείψει για την δουλειά του.

Ο μισθός που μπορεί να παίρνει ο εργαζόμενος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον μισθό που δικαιούται βάση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 

ΔΩΡΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε έναν μισθό.

Το Δώρο Πάσχα αντιστοιχεί σε μισό μισθό.

 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Όταν ο εργαζόμενος δουλεύει 8ωρο και του ζητείται να δουλέψει για επιπλέον 1 ώρα, αυτή η ώρα πληρώνεται 25% παραπάνω από το κανονικό ωρομίσθιο.

 

ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ – ΑΔΗΛΩΤΟΣ

Ο δηλωμένος εργαζόμενος προκύπτει ότι παίρνει δηλωμένα καθαρά 845€ (μαζί με δώρα και επιδόματα)

Ο αδήλωτος από την άλλη παίρνει 770€ μαύρα.