Καμαριέρα/Καθαρίστρια – ΚΕΡΚΥΡΑ – hc088

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Job Description

Καμαριέρα/Καθαρίστρια- Ξενοδοχείο – Κέρκυρα

Ζητείται για εργασία σεζόν από ξενοδοχείο στην Κέρκυρα Καμαριέρα/Καθαρίστρια για το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2018. Παρέχεται διαμονή και διατροφή.

 

Αρμοδιότητες- Καθήκοντα:

 • Τακτοποίηση και καθαρισμός των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων
 • Καθαρισμός και απολύμανση των τουαλετών
 • Αλλαγή των λευκών ειδών στα δωμάτια
 • Εφοδιασμός των δωματίων με τα απαραίτητα αναλώσιμα
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Ενημέρωση του υπευθύνου του ξενοδοχείου για τυχόν ζημιές ή ελλείψεις

Προσόντα -Δεξιότητες:

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Υπευθυνότητα καιεντιμότητα
 • Ευγένεια
 • Κοινωνική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 

Επικοινωνία

Εάν σας ενδιαφέρει η παραπάνω θέση μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στα δεξιά της σελίδας ή να στείλετε το βιογραφικό σας απευθείας στον υπεύθυνο της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

HOTEL 

Maid / Cleaning – Hotel – Corfu

Ask for a season work from the hotel in Corfu Maid / Cleaner for the period June – September 2018. Accommodation and boarding are provided.

 

 

Responsibilities – Tasks:

 • Arrangement and cleaning of rooms and communal areas
 • Cleaning and disinfection of toilets
 • Change of linen in the rooms
 • Supply of rooms with the necessary consumables
 • Observing hygiene and safety rules
 • Inform the hotel manager of any damages or deficiencies

Qualifications – Skills:

 • Flexibility and adaptability
 • Responsibility and honesty
 • Courtesy
 • Social and pleasant personality
 • Experience in a similar position

Communication

If you are interested in the above post, you can fill out the contact form located to the right of the page or send your resume directly to the business manager using the information in the following link:

HOTEL