SEZON.GR: ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

article sezon work
0

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα sezon.gr συμπληρώνοντας ενάμιση χρόνο από την έναρξη της λειτουργίας της έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των επιχειρήσεων (360 επιχειρήσεις) όσο και των εργαζομένων (2.300 εργαζόμενοι) διατηρώντας ενεργή την επικοινωνία μαζί τους μέσα από τη σελίδα και την ομάδα της sezon.gr στο Facebook που αριθμούν συνολικά περί τα 13.000 μέλη. Η ομάδα μας έχοντας ως κύριο στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν εποχικά (εργασία σεζόν), δημιούργησε ένα μοντέλο πρόβλεψης του μισθού εποχικής απασχόλησης. Το δείγμα αποτελούνταν από εργαζόμενους που εμπιστεύτηκαν τη πλατφόρμα μας για να έρθουν σε επικοινωνία με επιχειρήσεις του τομέα Τουρισμού και Εστίασης, ενώ το κίνητρο για τη δημιουργία του μοντέλου δόθηκε από το ρόλο που έχει ο Τουρισμός στην οικονομία της Ελλάδας. Ο τομέας του Τουρισμού αποτελεί διαχρονικά τη βαριά βιομηχανία της χώρας καθώς ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας στηρίζεται στον τομέα αυτό. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης ο Τουρισμός συνέχισε να απασχολεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού και επλήγη τελευταίος από τις συνέπειες αυτής. Πιο συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις του Τουρισμού και της Εστίασης απασχολείται το ένα τέταρτο του συνόλου των εργαζομένων της Ελλάδας, ενώ τα έσοδα που αποφέρει αγγίζουν το 20.6% του ΑΕΠ της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, ο ρυθμός αφίξεων των τουριστών στη χώρα μας φαίνεται να παρουσιάζει σταδιακή και σταθερή αύξηση τα χρόνια που ακολούθησαν την έναρξη της κρίσης, ενώ το 2018 οι αφίξεις αυξήθηκαν σε ποσοστό της τάξεως του 6.9%. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται αντιληπτό πως οι ανάγκες των επιχειρήσεων του τουρισμού σε ανθρώπινο δυναμικό είναι πιο αυξημένες από ποτέ. Παράλληλα πολλοί είναι οι νέοι που στράφηκαν στον τομέα του Τουρισμού και της Εστίασης αναζητώντας τη λύση στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, αναγνωρίζοντας την ευελιξία που τους παρέχει η εποχική εργασία αλλά και τις υψηλές απολαβές που τους προσφέρει αυτό το είδος απασχόλησης.

Σύμφωνα με οικονομικές εκτιμήσεις, φαίνεται πως τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα έχουν μειωθεί σημαντικά συγκριτικά με τα υψηλά ποσοστά των προηγούμενων ετών, με αποκορύφωμα το 2013 που το σύνολο των ανέργων ανήλθε στον αριθμό ρεκόρ 1.337.000. Την ίδια στιγμή, οι εκτιμήσεις αυτές αντιμετωπίζονται με δυσπιστία καθώς πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται πως η μείωση της ανεργίας σχετίζεται με τη μαζική μετανάστευση μεγάλου μέρους των εργαζομένων, είτε αυτοί ήταν καταρτισμένοι είτε όχι, στο εξωτερικό προκειμένου να εργαστούν στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και στο οποίο έχουν εξειδικευτεί, αλλά και με τη προσωρινή απασχόληση μεγάλου μέρους κυρίως των νέων απασχολούμενων, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε επιδοτούμενα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας, με αποτέλεσμα για ένα ορισμένο διάστημα να μην ανήκουν στις λίστες ανέργων του κράτους.

Οι εργαζόμενοι, γνωρίζοντας πως η εποχική εργασία εκτός από πολλά οφέλη κρύβει ορισμένες παγίδες αναζητούν την πηγή πληροφόρησης που θα τους δώσει όλες εκείνες τις πληροφορίες ώστε να είναι σίγουροι πως η επιλογή εργασίας που θα κάνουν ανταποκρίνεται στα προσόντα τους και καλύπτει τις οικονομικές τους προσδοκίες.

Η sezon.work ανταποκρινόμενη με σεβασμό προς τους εργαζόμενους καλύπτοντας την ανάγκη τους για πληροφόρηση, προχώρησε στη δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορεί να προβλέψει το μισθό ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι για παράδειγμα: η ηλικία ή η επαγγελματική τους κατάρτιση και προϋπηρεσία.

Για την πραγματοποίηση της έρευνας δόθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια στους χρήστες της sezon.work, η συμμετοχή των οποίων ήταν αρκετά υψηλή και η ανταπόκρισή τους άμεση αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη στη πλατφόρμα και στο σκοπό πραγματοποίησης της έρευνας. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό των γυναικών και των αντρών που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, με τις γυναίκες να είναι ελάχιστα περισσότερες, ενώ από τις απαντήσεις των εργαζομένων φαίνεται ότι οι άντρες είναι πιο καλά αμειβόμενοι σε σύγκριση με τις γυναίκες. Σχετικά τώρα με την ηλικία των υποψηφίων, οι περισσότεροι από αυτούς είναι 31 ετών με απόκλιση τα 9 έτη, ενώ η ηλικία αποτελεί παράγοντα που καθορίζει το μηνιαίο μισθό των εργαζομένων εποχικής απασχόλησης.

Η εξειδίκευση και κατάρτιση των εργαζομένων φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού ποσού αμοιβής τους, καθώς όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο φαίνεται να απολαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Παράλληλα, σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της αμοιβής των εργαζομένων αποτελεί η οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων με εκείνους που δήλωσαν πως είναι παντρεμένοι να έχουν υψηλότερες απολαβές από εκείνους που δήλωσαν ανύπαντροι. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται πως αγγίζει τα 350 ευρώ μηνιαίως περίπου.

Άλλοι παράγοντες το ίδιο σημαντικοί σύμφωνα με την έρευνα, που επηρεάζουν το μισθό των εργαζομένων εποχικής απασχόλησης είναι τα χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο και σε αντίστοιχη θέση. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως όσοι έχουν ξαναεργαστεί σε επιχειρήσεις του Τουρισμού και της Εστίασης αλλά και σε θέση αντίστοιχη της θέσης που επιθυμούν να καταλάβουν μελλοντικά, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υψηλότερες απολαβές. Το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι, αποδεικνύεται ως μη σημαντικό στη διαμόρφωση του μισθού γεγονός που σημαίνει ότι, ακόμα και σε μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν μισθό υψηλότερο του μισθού που λαμβάνει κάποιος άλλος που απασχολείται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα, όμιλοι ξενοδοχειακών μονάδων.

Όπως γίνεται κατανοητό το μοντέλο αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο στους εργαζόμενους του τομέα του Τουρισμού και της Εστίασης όσο και στους εργοδότες των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι με τον τρόπο αυτό μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους πάνω στα τουριστικά, αποκτώντας περισσότερες γνώσεις και εξειδίκευση, καταφέρνοντας να διεκδικήσουν έτσι υψηλότερο μισθό και μια καλύτερη θέση. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το βιογραφικό τους καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων εκτός από τη παρακολούθηση των σεμιναρίων πλέον επιλέγει τις σχολές Τουριστικών επαγγελμάτων αντιλαμβανόμενο πως ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας έχουν μεταβληθεί σημαντικά συγκριτικά με εκείνες των προηγούμενων ετών.

Η πλατφόρμα sezon.work έχει δημιουργηθεί με στόχο να απλοποιήσει τη διαδικασία ανάρτησης των βιογραφικών και της δημιουργίας προφίλ κάθε χρήστη, με στόχο ακόμη κι εκείνοι οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα να μη δυσκολεύονται στη χρήση της πλατφόρμας. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση κάθε χρήστη προκειμένου να τον καθοδηγήσουμε και να επιλύσουμε κάθε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη πλοήγησή του στη πλατφόρμα μας. Αποστολή μας είναι να αποτελούμε τη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις του τομέα Τουρισμού και Εστίασης.

#sezon #sezonGR