ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΕΚ-ΙΕΚ

κεκ
0

Όταν ένας άνεργος, που επιδοτείται, επιθυμεί να εγγραφεί σε ένα ΚΕΚ ή ΙΕΚ, η επιδότηση αυτή δεν διακόπτεται.

 

1.Όταν το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια μέχρι 6 μήνες και δεν υπάρχει κάποιο επίδομα κατάρτισης, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

                  Εφόσον ο άνεργος έχει δηλώσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα από την πρώτη μέρα ένταξης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δια ζώσης παρουσία.

                  Αφότου έχουν περάσει 2 χρόνια από το πέρας του πιο παλιού προγράμματος εκπαίδευσης.

2.Όταν το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια μέχρι 6 μήνες ή και περισσότερο με το επίδομα κατάρτισης, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Εφόσον ο άνεργος:

                  έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων τουλάχιστον τέσσερις μήνες συνολικά στο διάστημα ενός έτους νωρίτερα από την εγγραφή του στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 

                  έχει δηλώσει από την πρώτη μέρα ένταξης του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δια ζώσης παρουσία την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

 

Αφότου έχουν περάσει 2 χρόνια από το πέρας της λήξης του πιο παλιού προγράμματος εκπαίδευσης.

 

Αν λόγω της ένταξης του στο πρόγραμμα κατάρτισης χρειαστεί να χορηγηθεί αποζημίωση από τον φορέα, η αποζημίωση θα συνεχιστεί ακόμα και κατά την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.

 

Τέλος, όσο χορηγείται η επιδότηση και ταυτόχρονα συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης, εξακολουθεί να θεωρείται άνεργος και ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις.