ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19

Coronavirus Covid-19 vaccine. Covid19 vaccination production and supply
0

Eγχειρίδιο εμβολιασμού για τον COVID19

Eκπαιδευτικό εγχειρίδιο εμβολιασμού για τον COVID19 εστάλη σήμερα από τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα COVID-19 της χώρας με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, αλλά και των εμβολιαζόμενων, αναφορικά με τα εμβόλια που θα έρθουν στην Ελλάδα.

Στο εγχειρίδιο γίνεται αρχικά μια αναλυτική αναφορά στον ιό και την νόσο COVID 19, από την εμφάνισή της μέχρι σήμερα, τόσο για την παθογένεια και τα συμπτώματα όσο και την διάγνωση και αντιμετώπιση της.

Στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφή των εμβολίων που αναμένουμε και του τρόπου δράσης τους καθώς και σχετικά στοιχεία των κλινικών μελετών που τα κατέστησαν αποτελεσματικά και ασφαλή.

Αναφέρονται επίσης αναλυτικά τα δεδομένα για ειδικές ομάδες ασθενών και ατόμων όπως έγκυες, ανοσοκατεσταλμένοι, παιδιά, κ.λπ. Οι τρόποι που θα γίνουν οι εμβολιασμοί σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπεύθυνοι των κέντρων, οι εργαζόμενοι σε αυτά, καθώς και τα άτομα που θα προσέλθουν να εμβολιαστούν.

Επιπροσθέτως, δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τα διαθέσιμα εμβόλια, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διάθεσή τους.
Επιπλέον, δίδονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα αναφορικά με τα εμβόλια, την ανοσία και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι οι εμβολιαζόμενοι αφού απαντήσουν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο των ειδικών καλούνται να συμπληρώσουν έντυπα συγκατάθεσης μετά από τη σχετική ενημέρωση που θα λάβουν.

Εγχειρίδιο εμβολιασμού COVID19