Θανάσης Ζωγράφος

Receptionist
  • Member Since,June 22, 2020
  • Επαγγελματική Εμπειρία 3 - 5 χρόνια
  • Ηλικία 38 - 42 χρόνια
  • Γλώσσες English, Italian
  • Εκπαιδευτικό επίπεδο Πτυχίο ΙΕΚ